Vad som gör en Backsaver unik

Nyckelfunktioner

Flexibilitet

Backsaver tillverkar rostfria lyft- och tipputrustningar för livsmedelsindustrin. Först väljer vi en standardmaskintyp och omkonfigurerar den för att möta dina krav. Oavsett om din produkt är kött, fisk, mejeriprodukter eller frukt kommer Backsaver att passa perfekt.

Lyfta ditt företag

Oavsett vilken typ av behållare som används för dina produkter (stora lådor, kombinationslådor, lådor, vagnar, kärror, tunnor osv.) kan vi leverera en Backsaver-lösning för att förbättra produktionen och säkerställa framgång.

Rostfritt stål

Backsavers är konstruerade av rostfritt stål av kvaliteten AISI304 och AISI316 för en optimal kvalitet/pris-förhållande med maximal hygien och livsmedelssäkerhet. Dessutom är de cirka 90% återvinningsbara.

Lätt att använda

Backsavers är enkla att använda. De kan enkelt positioneras och kan styras oberoende från båda sidor. Dessutom har maskinerna en kraftfull batteridrift vilket gör dem trådlösa. Den fysiska belastningen för dina anställda minskar, vilket minskar risken för ryggbesvär! På detta sätt förbättrar du dina produktionsanläggningar och ökar produktionshastigheten i ditt företag genom att använda en Backsaver.

Hygien

Hygien är en viktig faktor vid utvecklingen och tillverkningen av maskiner för livsmedelsindustrin. Alla delar av våra maskiner är lämpliga för direkt kontakt med din produkt och personal. Dessutom är våra maskiner lätta och snabba att rengöra med högtryckstvätt (IP56).

Specialtillverkade i Holland

Backsavers rostfria lyft- och tippmaskiner är designade och tillverkade med över 30 års erfarenhet i Nederländerna på vår interna design- och produktionsanläggning. Tack vare omfattande anpassningsmöjligheter kan vi möta kraven från alla produktionsanläggningar.

Ergonomi

Backsavers är ergonomiska lösningar för att minska risken för ryggskador hos dina anställda. Våra CE-märkta maskiner följer ARBO/OHS och andra lokala hälso- och säkerhetsföreskrifter. Minska manuell lyftning och den fysiska belastningen som följer. Använd en Backsaver!

Säkerhet

Alla Backsavers är utformade för att vara säkra för dina anställda. Våra maskiner har hydraulcylindrar som använder gravitation för att sänka den tömda vagnen, vilket säkerställer kroppslig säkerhet i närheten av maskinen. Kontrollerna finns nära de rörliga delarna så att operatören kan överblicka maskinområdet under drift. En högljudd backupsignal varnar andra om att maskinen är i drift. Backsavers som är utformade för större lyfthöjder är dessutom utrustade med en blinkande LED-varningslampa för att väcka uppmärksamhet när lasten sänks.

Work hard lift smart

stainless lifters & tippers for foodindustry

Tillbaka till toppen