Hur kan vi hjälpa till?

Support

Behöver du reservdelar?

Vänligen fyll i formuläret

Behöver du en reservdel till din Backsaver? Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt. Vi levererar reservdelar över hela världen.

Marked fields * are required

FAQ

Vanliga frågor

Backsavers är robusta och enkla att använda, men ibland kan frågor relaterade till drift uppstå. Nedan hittar du de vanligaste frågorna:

Kan en Backsaver skickas var som helst?

Ja, Backsavers kan skickas nästan överallt i världen. Ibland väljer vi att inte skicka med ett batteri med maskinen på grund av säkerhetsproblem under transport med flygplan eller båt. Detta kommuniceras alltid med våra kunder. Tveka inte att kontakta www.Backsaver.nl för prisuppgifter för transport till din fabrik.

Varför fortsätter motorn att köra efter att Upp (↑)-knappen har släppts?

När Upp-knappen släpps ska motorn sluta köra och maskinen ska sluta röra sig uppåt.

Observera! Om motorn fortsätter att köra ska du alltid trycka på en av nödstoppknapparna för att förhindra skador på maskinen!

Lösning 1:
Det första steget är att kontrollera knapparna. Knappen ska automatiskt återgå till sin ursprungliga position efter att ha tryckts. Om det finns ett problem med knappen bör den bytas ut helt (inklusive brytaren) (P/N EADK005).

Lösning 2:
Motorelät är fastnat. Du kan kontrollera detta genom att lätt knacka på reläet, som är monterat på motorn. Vanligtvis kommer detta att släppa reläet och motorn kommer att sluta köra. Byt ut motoreläet (P/N EARL12V01).

Varför lyfter inte maskinen lasten längre?

Problem: Maskinen kan inte lyfta lasterna som den tidigare kunde. Maskinen försöker, men den kan inte hantera vikten.

Lösning 1:
Lasten är för tung för maskinens kapacitet. Kontrollera att lastvikten ligger inom maskinens lastbegränsning (som specificeras på namnbrädan).

Lösning 2:
Bekräfta om batteriet är fulladdat och levererar tillräckligt med ström. Om maskinen inte lyfter lasten när någon av Upp-knapparna trycks och hålls nedtryckta, och om motorn sakta ner, är brist på ström den troliga orsaken. Problemet kan vara i batteriet, laddaren, ledningarna mellan dessa delar eller i kontakten/uttaget. Batteriladdaren bör leverera ± 13,8 volt.

Lösning 3:
Pumpfiltret är igensatt, vilket gör det omöjligt för pumpen att dra hydraulvätska. Ta bort hydraulbehållaren för att komma åt och rengöra filtret.

Lösning 4:
Pumpen kan vara trasig. Lyssna på pumpen när den är igång och var uppmärksam på eventuella skrapliknande, högfrekventa eller andra ovanliga ljud. Om pumpen är trasig, byt ut den (P/N EAPU001).

Lösning 5:
Nivån på hydraulvätskan kan vara låg. Kontrollera vätskenivån i hydraulbehållaren. När gaffeln/lyftramen är i sitt lägsta läge (golvnivå), bör vätskan nå upp till tankens lock. Om det saknas vätska, kontrollera även slangen och anslutningarna för eventuella läckage.

Varför kommer inte maskinens gaffel/lyftram ner längre?

Uppmärksamhet: En strömförsörjning (t.ex. ett laddat batteri) är nödvändigt för nedåtrörelsen.

Lösning 1:
Kontrollera batteriets kraft. Ström behövs för att kunna använda ventilen.

Lösning 2:
Returledningsfiltret kan vara igensatt. Demontera returventilen (art.nr. EACV001), som är belägen under den svarta solenoiden (art.nr. EAMS001), och rengör filtret.

Lösning 3:
Det kan finnas ett mekaniskt problem under returventilen (art.nr. EACV001), såsom en fastklämd fjäder. Observera eventuella visuella problem och rengör insidan innan återmontering.

Lösning 4:
Hydraulcylindern kan ha ett mekaniskt problem. Kontrollera visuellt cylindern för eventuella fel på tätningarna. Om tätningarna verkar vara intakta, demontera cylindern och försök att manövrera den manuellt. Om detta fungerar är cylindern fungerande. Om det behövs, byt ut tätningen eller hela cylindern.

Lösning 5:
Returventilen (art.nr. EACV001) eller solenoiden (art.nr. EAMS001) kan vara trasig.

Varför kan inte varje Backsaver utrustas med en fast installation?

När det gäller mobila Backsavers måste vissa modeller flyttas för att hämta en ny behållare och måste flyttas tillbaka till sin position.
Om en operatör gör ett litet misstag och klämmer strömkabeln mellan Backsavern och något annat statiskt föremål kan hög spänning passera genom operatörens kropp och orsaka allvarlig skada.
Därför levererar Backsaver endast nätanslutna maskiner som används (halv)stationärt.

Varför kan inte en Backsaver utrustas med fjärrkontroll?

En Backsaver är generellt sett en säker maskin. Precis som alla andra enheter kan en Backsaver bli farlig om den används felaktigt. Vi på Backsaver vill att operatören ska vara med maskinen och ha överblick över området där den används. På så sätt kan farliga situationer undvikas. Således kan en Backsaver utan ett skyddsräcke aldrig lagligen utrustas med fjärrkontroll.

Reseller login

Behöver du mer hjälp? Hittar du inte rätt svar? Ring oss gärna på: +31 411 672 652

Du kan också fylla i det snabba kontaktformuläret nedan eller skicka ett e-postmeddelande till info@backsaver.nl, och vi kommer att kontakta dig snart. Arbeta hårt, lyft smart!

Work hard lift smart

stainless lifters & tippers for foodindustry

Tillbaka till toppen